top of page

Gunnar Kaiser Gruppe

Öffentlich·176 Mitglieder
Daniel Phillips
Daniel Phillips

Modelowanie Ekonometryczne


Model ekonometryczny za pomocą równania (układu równań) pomaga wyjaśnić mechanizm zmian zachodzących w badanym obszarze. Opisuje powiązania między danymi wielkościami ekonomicznymi. Jest to formalny matematyczny zapis istniejących prawidłowości ekonomicznych. Zbudowanie modelu ekonometrycznego wymaga nie tylko dobrej znajomości teorii ekonomii oraz wiedzy matematyczno- ekonomicznej, lecz również znajomości praktyki ekonomicznej. Model ekonometryczny powinien posiadać nie tylko wartość poznawczą z punktu widzenia teorii ekonomii, ale również wartość praktyczną, czyli aby mógł służyć jako narzędzie wnioskowania w przyszłości.
Modelowanie ekonometryczne


Download File: https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fgohhs.com%2F2uetns&sa=D&sntz=1&usg=AOvVaw0VU-VBxsuMQM80Nq7tXnztSpecyfikacja modelu ekonometrycznego jest to sprecyzowanie zmiennych objaśnianych przez model oraz zmiennych objaśniających, podjęcie decyzji dotyczącej charakteru występujących w modelu zależności, więc określenie nie tylko współzależności, lecz także analitycznej postaci równać modelu. Proces specyfikacji modelu ma zazwyczaj charakter normatywnego podejmowania decyzji co do jego właściwości, działania i zakresu, przy czym niektóre z tych decyzji mogą być wynikiem zastosowania pewnych sformalizowanych procedur. Specyfikacja modelu opiera się na informacjach a priori oraz informacjach statystycznych. Informacje a priori to:


Modelowanie ekonometryczne to proces zaawansowanej analizy statystycznej danych, w którym na podstawie historii zmian poziomu takich czynników jak sprzedaż, ceny, dystrybucja, szerokość oferty, aktywność reklamowa danej marki oraz marek konkurencyjnych, powstaje równanie, opisujące pozycję marki w zależności od elementów marketing-mix. Dostarcza mierzalnej, rzetelnej odpowiedzi na kluczowe pytania biznesowe:


Celem konferencji jest integracja środowiska ekonomistów polskich zajmujących się modelowaniem i prognozowaniem gospodarki na gruncie metod ilościowych oraz stworzenie forum wymiany myśli i doświadczeń zdobytych w trakcie prowadzonych badań naukowych. Jednym z celów konferencji jest kształcenie młodych kadr naukowych.


Ekonometria finansowa, włączana zarówno do finansów, jak i ekonometrii, zajmuje się głównie modelowaniem rynków finansowych. Jej gwałtowny rozwój związany jest z rosnącym zapotrzebowaniem na nowe metody prognozowania zmienności cen instrumentów finansowych i zależności warunkowych pomiędzy ich stopami zwrotu. Metody te są niezbędne dla praktyków wyceniających instrumenty pochodne i szacujących ryzyko inwestycji finansowych.


Książka jest przewodnikiem po problemach i metodach ekonometrii finansowej dla studentów studiów dowolnego stopnia na kierunkach ekonomicznych i matematycznych. Jest także cenną pozycją dla praktyków w instytucjach finansowych i dla osób zainteresowanych modelowaniem i prognozowaniem finansowych szeregów czasowych.


Economiser, czyli narzędzie ekonometrycznego modelowania marketing miksu (MMM) rozwijane przez Business Science, zostało jedną z rekomendowanych przez Facebooka metodologii pomiaru efektywności działań marketingowych. Partnerstwo ma charakter globalny. Polska jednostka Business Science jest jednym z pierwszych zespołów analitycznych z Europy i pierwszym z regionu CEE, które przeszły pozytywnie walidację Facebooka w tym zakresie.


Modelowanie Marketing Mix (MMM) to analiza historycznych powiązań pomiędzy działaniami marketingowymi marki i jej sprzedażą. Modelowanie marketing mix bazuje na zaawansowanych metodach statystycznych. Stosowane modele ekonometryczne pozwalają na pomiar i maksymalizację wpływu elementów marketing miksu, w tym wpływu komunikacji, na sprzedaż.


- Dzięki modelom ekonometrycznym można dowiedzieć się, gdzie ograniczyć inwestycje w marketing, bez znaczącego obniżania zysków, a gdzie przez niewielkie zwiększenie inwestycji uzyskamy istotne wzrosty, a więc innymi słowy - jak najlepiej podzielić budżet reklamowy pomiędzy poszczególne kanały komunikacji. Można powiedzieć, że celem MMM jest to, by w ramach tego samego budżetu przeznaczonego na marketing, marka generowała wyższą sprzedaż. Rozwijając od lat nasze narzędzie we współpracy z marketerami, wiemy, że Economiser pozwala osiągać średni wzrost sprzedaży generowanej aktywnościami marketingowymi od 15% do nawet 30% - mówi Bartosz Kowalski, Research Associate Director odpowiadający za modelowanie ekonometryczne i Data Science w MediaCom Business Science.


- Dzięki współpracy z Facebookiem zyskujemy dostęp do wysokiej jakości danych przygotowanych do modelowania ekonometrycznego, dotyczących płatnych aktywności na Facebooku tych marketerów, którzy zdecydują się na zastosowanie Economisera w swoich działaniach. Pozwoli nam to budować jeszcze precyzyjniejsze modele, o jeszcze bardziej granularnych wynikach, uwzględniające wymiar geograficzny, a proces zbierania danych znacznie przyspieszy, dzięki bezpośredniemu dostępowi, który zyskujemy w ramach współpracy - podsumowuje Bartosz Kowalski.


Ekonometria finansowa, włączana zarówno do finansów, jak i ekonometrii, zajmuje się głównie modelowaniem rynków finansowych. Jej gwałtowny rozwój związany jest z rosnącym zapotrzebowaniem na nowe metody prognozowania zmienności cen instrumentów finansowych i zależności warunkowych pomiędzy ich stopami zwrotu. Metody te są niezbędne dla praktyków wyceniających instrumenty pochodne i szacujących ryzyko inwestycji finansowych.Przystępna forma wykładu wsparta dużą liczbą przykładów modelowania rzeczywistych szeregów z polskiego rynku finansowego umożliwi czytelnikowi zdobycie i utrwalenie konkretnych praktycznych umiejętności m.in. w następujących obszarach tematycznych:


dla studentów studiów dowolnego stopnia na kierunkach ekonomicznych i matematycznych. Jest także cenną pozycją dla praktyków w instytucjach finansowych i dla osób zainteresowanych modelowaniem i prognozowaniem finansowych szeregów czasowych. 041b061a72


Info

Willkommen in der Gruppe! Hier können sich Mitglieder austau...

Mitglieder

bottom of page