top of page

Gunnar Kaiser Gruppe

Öffentlich·139 Mitglieder
Daniel Phillips
Daniel Phillips

Sultan Alparslan'ın ölümüne neden olan olay: Türkistan seferi sırasında yaşanan ihanet ve suikastTuğrul Bey 1063'te ölünce Selçuklu ülkesinde taht kavgaları başladı. Oğlu olmayan Tuğrul Bey, vasiyetinde Çağrı Bey'in oğullarından Süleyman'ın tahta geçmesini vasiyet etmişti. Selçuklu veziri Amîdülmülk bu vasiyeti yerine getirdi ve Rey kentinde Süleyman'ı sultan olarak tahta çıkardı. Ancak Çağrı Bey'in öteki oğlu Alp Arslan ve Arslan Yabgu'nun oğlu Kutalmış ile bazı emir ve şehzadeler Süleyman'ın sultanlığını tanımadılar. Kazvin şehrinde Alp Arslan adına hutbe okundu. Kutalmış'ın Rey önüne gelerek şehri kuşatması üzerine, vezir Amid-ül Mülk, Alp Arslan'dan yardım istediği gibi, hutbeyi de onun adına okuttu. Kutalmış ise, Alp Arslan ile yaptığı Dameğan yakınlarındaki savaşta hayatını kaybetti. Alp Arslan Rey şehrinde Selçuklu Devleti tahtına çıktı. Daha sonra Amid ül-Mülk'ü azlederek, yerine Nizamülmülk'ü tayin etti.[4]
sultan alparslan ölümüBüyük Selçuklu Devleti'nin ikinci sultanı olan Alparslan, babasının vefatının ardından Horasan valiliği görevini üstlendi. Amcası Tuğrul Bey'in ölümü ardından başlayan taht kavgaları sırasında devletin sultanı olmaya hak kazandı. Cesur ve yiğit bir hükümdar olduğu bilinen Alparslan, 1072'de hayatını kaybetti. Sultan Alparslan'ın kaç çocuğu var?


Çağrı Bey'in oğlu olan Alparslan, amcası Tuğrul Bey'in yerine geçmiştir. Türkler'in Orta Asya'dan Anadolu'ya gelişini gerçekleştiren sultandır. Bizanslılara karşı yapılan Malazgirt Meydan Muharebesi'ni kazanmıştır


Büyük Selçuklu Devleti'nin ikinci sultanı olan Alparslan, babasının vefatının ardından Horasan valiliği görevini üstlendi. Amcası Tuğrul Bey'in ölümü ardından başlayan taht kavgaları sırasında devletin sultanı olmaya hak kazandı.


Çağrı Bey'in oğlu olan Alparslan, amcası Tuğrul Bey'in yerine geçmiştir. Türkler'in Orta Asya'dan Anadolu'ya gelişini gerçekleştiren sultandır. Bizanslılara karşı yapılan Malazgirt Meydan Muharebesi'ni kazanmıştır.


Sultan Alparslan kimdir ve nasıl öldü


Sultan Alparslan'ın hayatı, eşi, çocukları ve mezarı


Sultan Alparslan'ın vasiyeti ve son sözleri


Sultan Alparslan'ın Malazgirt Zaferi ve önemi


Sultan Alparslan'ı öldüren Yezid kimdir ve akıbeti


Sultan Alparslan'ın ölümü ile ilgili kitaplar ve filmler


Sultan Alparslan'ın ölümü ile ilgili şiirler ve sözler


Sultan Alparslan'ın ölümü ile ilgili tarihi kaynaklar ve belgeler


Sultan Alparslan'ın ölümü ile ilgili komplo teorileri ve iddialar


Sultan Alparslan'ın ölümü ile ilgili resimler ve videolar


Sultan Alparslan'ın ölümü ile ilgili dini yorumlar ve görüşler


Sultan Alparslan'ın ölümü ile ilgili efsaneler ve hikayeler


Sultan Alparslan'ın ölümü ile ilgili testler ve sorular


Sultan Alparslan'ın ölümü ile ilgili makaleler ve yazılar


Sultan Alparslan'ın ölümü ile ilgili araştırmalar ve çalışmalar


Sultan Alparslan'ın ölümü ile ilgili anma etkinlikleri ve programları


Sultan Alparslan'ın ölümü ile ilgili sanat eserleri ve projeleri


Sultan Alparslan'ın ölümü ile ilgili müzeler ve anıtlar


Sultan Alparslan'ın ölümü ile ilgili oyunlar ve uygulamalar


Sultan Alparslan'ın ölümü ile ilgili haberler ve gelişmeler


Sultan Alparslan'ın ölümü ile ilgili forumlar ve tartışmalar


Sultan Alparslan'ın ölümü ile ilgili podcastler ve radyo programları


Sultan Alparslan'ın ölümü ile ilgili bloglar ve siteler


Sultan Alparslan'ın ölümü ile ilgili sosyal medya paylaşımları ve yorumları


Sultan Alparslan'ın ölümü ile ilgili ürünler ve hediyeler


Sultan Alparslan'ın ölümü ile ilgili kurslar ve eğitimler


Sultan Alparslan'ın ölümü ile ilgili seminerler ve konferanslar


Sultan Alparslan'ın ölümü ile ilgili belgeseller ve diziler


Sultan Alparslan'ın ölümü ile ilgili müzikler ve şarkılar


Sultan Alparslan'ın ölümü ile ilgili alıntılar ve atasözleri


Nizâmülmülk, 10 Nisan 1018 tarihinde İran'ın Horasan bölgesinin Tus şehrinde dünyaya geldi. Bu dönemde bu şehir, Gazneliler'in idaresi altında bulunuyordu. İlk devlet görevini Gazne sultanları için yapmıştır. Devlet işleriyle ilk olarak Gazne Devleti'nin Horasan valisinin yanında çalışarak başlamış ve 1059'da Gazneliler Horasan valisi olmuştur.


Info

Willkommen in der Gruppe! Hier können sich Mitglieder austau...

Mitglieder

bottom of page